Da bi se vozne znacajke vozila (ponasanje vozila u
zavoju, pravocrtno gibanje, samousmjeravanje i
leprsanje upravljackih kotaca) mogle optimirati, mora
se dati odredena geometrija kotaca. To znaCi da
se nagib kotaca, nagib rukavca, polumjer zakreta,
zatur i trag kotaca moraju medusobno uskladiti.
Pritom se teii za sto manjim trosenjem pneumatika.

Kut nagiba kotaca daje se u stupnjevima i dijelovi- SI. 2. Nagib svornjaka SI. 3. Pozitivni polumjer
ma stupnjeva (minutama). rukavca kotaca zakreta kotaca
Pozitivni nagib kotaca – kotac je s gornje strane
nagnut prema van. Najveci broj motornih vozila
ima na upravljanim prednjim kotacima u neutralnom
poloiaju pozitivan nagib od +0° 20′ do 1 ° 30′.
Pozitivan nagib uzrok je ucinku kotrljanja stosca,
pa zbog toga kotac nastoji skrenuti u vanjsku
kruinicu. Sto je veci pozitivni nagib, to su manje
bocne sile vodenja u zavoju . Osim toga, smanjuje
se moment otpora zakretanja kotaca, cime se
olaksava okretanje upravljaca – autoservis.

Image

Negativni nagib kotaca – kotac je s gornje strane
nagnut prema unutra, pa nastoji skrenuti u unutarnju
kruinicu (prema unutra). Najveci broj osobnih
vozila na strainjim kotacima ima negativni nagib
od _0° 30′ do _2 °. Kod briih vozila negativni
nagib uobicajen je i na prednjim kotaCima .

Bez obzira radi li se o ljetnim ili zimskim gumama.
Negativni nagib poboljsava bocno vodenje u zavoju,
ali uzrok je jacem trosenju pneumatika na unutarnjoj
strani gazeceg sloja.

Aside